Piesūkusies ērce

BĪSTAMI! Var inficēties ar encefalītu vai Laimas slimību!

1

Izvelc ērci ar diega palīdzību. Nesaspied ērci!

2

Mazgā rokas pēc kontakta ar ērci.

 3

Meklē mediķu konsultāciju.

Neizmanto nekādas vielas ērces izvilkšanai!

Kas ir encefalīts
Kas ir Laimas slimība