Pārvietošanās

Pārvietošanās un pavadīšana

Piecelšana no sēdus stāvokļa (ar vienu celi)

Piecelšana no sēdus stāvokļa (ar abām kājām)

Piecelšana gultā sēdus

Apsēdināšana uz gultas malas

Pārvietošana no gultas uz ratiņkrēslu (ar palagu)

Pārcelšana no gultas uz ratiņkrēslu bez palīgierīcēm

Pavadīšana iešanas laikā

Aprūpētājs tur roku ar plaukstu uz augšu.

Aprūpējamais apņem aprūpētāja īkšķi ar savu roku un noliek apakšdelmu uz aprūpētāja apakšdelma.

Otra roka apņem aprūpējamo jostas vietā.

Kustību abi uzsāk ar vienu kāju. Iepriekš vienojas ar kuru kāju sāks iet.

Ja aprūpējamais krīt uz priekšu, tad aprūpētājs sper soli uz priekšu un noliek roku priekšā noturot aprūpējamo pie vēdera.

Ja aprūpējamais krīt uz aizmuguri, tad aprūpētājs sper soli uz aizmuguri un notur aprūpējamo. Ja aprūpējamo nevar noturēt, tad to nesteidzīgi noslidina gar savu ķermeni.

Piecelšana no sēdus stāvokļa (atbalsoties ar vienu celi)

Turot aprūpējamo pie gurniem un viegli grozot piebīda tuvāk krēsla malai.

Atbalsta savu celi pret aprūpējamā celi tā, lai otrs aprūpējamā celis ir brīvs blakus aprūpētāja kājai un netraucē piecelšanos.

Aprūpētājs satver aprūpējamo tā, lai viena roka ir pie gurna, bet otra pie lāpstiņām .
Aprūpējamais ar abām rokām turas ap aprūpētāja vidukli vai ap kaklu (šajā gadījumā aprūpētājam ir grūtāk, jo aprūpējamais ar savu svaru velk atpakaļ).

Šūpojoties un skaitot uz 1, 2, 3 aprūpētājs velkot pieceļ aprūpējamo stāvus.

Vienu roku noliek aprūpējamam aizmugurē, ar otru apņem aprūpējamā roku un uzsāk kustību.

Piecelšana no sēdus stāvokļa (atbalstoties ar abām kājām)

Turot aprūpējamo pie gurniem un viegli grozot piebīda tuvāk krēsla malai.

Apņem aprūpējamā abus ceļus ar saviem ceļiem. Aprūpētājs satver aprūpējamo tā, lai viena roka ir pie gurna, bet otra pie lāpstiņām. Aprūpējamais ar abām rokām turas ap aprūpētāja vidukli vai ap kaklu (šajā gadījumā aprūpētājam ir grūtāk, jo aprūpējamais ar savu svaru velk atpakaļ).

Šūpojoties un skaitot uz 1, 2, 3 aprūpētājs velkot pieceļ aprūpējamo stāvus.

Piecelšana gultā sēdus (turot roku zem kakla un lāpstiņām)

Aprūpētājs pabīda vienu roku zem aprūpējamā lāpstiņām, bet otru zem pleciem.

Pieceļ aprūpējamo gultā sēdus.

Piecelšana gultā sēdus (turot roku zem kakla no abām pusēm – ļoti tuvs kontakts)

Aprūpētājs ar vienu roku apņem aprūpējamo pie pleciem no sev tālākas puses.

Aprūpētājs brīvo roku pabīda zem aprūpējamā lāpstiņām un pieceļ aprūpējamo sēdus.

Ja nepieciešams var izņemt spilvenu. Tieši tāpat pieceļot var novietot spilvenu atpakaļ.

Piecelšanās pēc kritiena

Sākumā ir jāpagriežas un jāapguļas uz vēdera.

Jāatbalstās uz elkoņiem

Jānostājas četrāpus.

Ceļas pakāpeniski uz augšu, vispirms ar vienu roku atstutējas uz krēsla. Tad uzliek otru roku.

Turoties ar rokām, ceļas augšā un sēžas uz krēsla.

Apsēdināšana uz gultas malas

Lai aprūpējamo nosēdinātu uz gultas malas, to vispirms pakāpeniski jāpiebīda tuvāk gultas malai. To izdara, turot aprūpējamo pie pleciem, lai pārbīdītu ķermeņa augšdaļu.

Turot pie gurniem, pārbīda gurnus.

Turot pie potītēm pārbīda kājas.

Aprūpētājs noliek vienu roku zem aprūpējamā lāpstiņām, bet ar otru satver aprūpējamo zem tālākās kājas ceļa.

Griežoties līdzi aprūpējamam, apsēdina to uz gultas malas.

Lai nodrošinātu aprūpējamo pret izslīdēšanas no gultas, aprūpētājs nostājas priekšā aprūpējamam un savām kājām apņem aprūpējamā ceļus.

No gultas uz ratiņkrēslu (pārcelšana ar palaga palīdzību)

Iepriekš sagatavo palagu un lakatu, kas būs nepieciešami, lai pārliktu aprūpējamo no gultas ratiņkrēslā. Lakats tiks aplikts aprūpētājam ap vidukli, kur turēties aprūpējamam.
Ratiņkrēslu jānoliek blakus gultai sāniski un jānobloķē riteņi ar bremzēm.

Aprūpējamo nosēdina uz gultas malas. Palagu novieto aprūpējamajam aiz muguras. Aprūpētājs nostājas aprūpējamajam priekšā un ar abiem ceļiem apņem aprūpējamā kājas.

Sasverot aprūpējamo uz vienu sānu pabīda palagu zem dibena vienā pusē.

Sasverot uz otru pusi, paliek palagu zem dibena otrā pusē.

Atkārtojot iepriekšējās darbības palagu paliek zem aprūpējamā dibena tā, lai tas uz palaga sēž. Palaga galiem jābūt vienādā garumā. Aprūpētājam jau iepriekš ir aplikts ap vidukli lakats, pie kura aprūpējamajam turēties. Lakatu jāsasien stingri, lai tas neatsienas.

Aprūpētājs, turot palagu aiz abiem galiem, atliecas atpakaļ un ar savu svaru notur aprūpējamo.

Pagriežoties uzmanīgi ieliek aprūpējamo ratiņkrēslā.

No gultas uz ratiņkrēslu (pārcelšana bez palīgierīcēm).

Iespējams izpildīt tikai ja aprūpējamais ir spējīgs balstīties uz savām kājām.

Aprūpējamo nosēdina uz gultas malas. Aprūpētājs ar kājām apņem aprūpējamā ceļus no abām pusēm. Paliek vienu roku zem gurna, otru pie lāpstiņām.

Aprūpējamais apņem aprūpētāju ap vidukli.

Šūpojoties un skaitot uz 1,2,3 aprūpētājs velkot pieceļ aprūpējamo stāvus.

Ar nelielas amplitūdas kustībām, pakāpeniski abi pagriežas uz ratiņkrēsla pusi.

Aprūpētājs, lēnām ieliecoties ceļos, turot taisnu muguru, uzmanīgi iesēdina aprūpējamo ratiņkrēslā.