Pirmā palīdzība, gaidot ātro palīdzību

Glābšanas ķēdīte Pirmsskolas un citās izglītības iestādēs

Glābšanas ķēdīte

1. Tūlītējie pasākumi

2. Palīdzības izsaukšana.

3. Cietušā aprūpe.

4. Ātrā palīdzība.

5. Slimnīca.

Kāpēc bezsamaņa ir bīstama?

Elpošana

Ja bērns neatbild/nereaģē, tad viņš ir bez samaņas!

Nekavējoties sāc atdzīvināšanas pasākumus!

Palīdzība

Psiholoģiskā pirmā palīdzība – pasākumu komplekss, ko psihologi nodrošina cietušajiem ārkārtas situācijas/katastrofas gadījumā, sniedzot praktisku palīdzība un atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams (krīzē nonākušo cilvēku pamatvajadzību apzināšana, uzklausīšana, ja cilvēks vēlas dalīties ar pārdzīvojumiem, mazinot bažas un palīdzot cietušajam sajusties mierīgākam, rūpēšanās par cilvēku drošību un sargāšana no iespējama papildus kaitējuma, informācijas sniegšana par pieejamiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību ( Psychological first aid: Guide for field workers, World Health Organization, 2011)).

Stipra asiņošana

Asiņošana

1. Uzvelc cimdus
2. Atbrīvo asiņojošo vietu no apģērba
3. Aizspied brūci
4. Novieto cietušo guļus, ar asiņojošo vietu uz augšu
5. Pārliecinies, ka asiņošana ir apturēta

ZVANI 113 vai 112

6. Turi brūci aizspiestu līdz Ātrās palīdzības atbraukšanai
7. Aprūpē, nomierini cietušo

Apdegums

Asiņošana

1. Pēc iespējas ātrāk apdegušo vietu dzesē ar vēsu tekošu ūdeni vismaz 10 minūtes.
2. Novelc no traumētās ķermeņa daļas apavus, gredzenus, apģērbu.
3. Neplēs nost piedegušos apģērba gabalus.
4. Neatver pūšļus.
5. Nelieto ziedes, pūderus.

ZVANI 113 vai 112

6. Neļauj atdzist cietušajam.
7. Aprūpē, nomierini.

Dzīvnieka kosta brūce

Dzīvnieku kosta brūce

Bīstami!

Trakumsērgas briesmas!

1. Ja asiņošana nav stipra – mazgā brūci ar ziepēm un ūdeni
2. Pārsien brūci

ZVANI 113 vai 112