Ķīmiska viela uz ādas

Ķīmiska viela uz ādas

Papildus ieteikumus var saņemt slimnīcā „Gaiļezers” Saindēšanās un zāļu informācijas centrā, tel. 67042473

  1. Sausu vielu nopurini.
  2. Piesārņoto apģērbu novelk. Nedrīkst vilkt pāri galvai!
  3. Skalo cietušo vietu ar vēsu (+15°C līdz + 25°C) tekošu ūdeni 20 minūtes.
  4. Skalo tā, lai ūdens neskar veselo ādu.
  5. Zvani 113, izsauc Ātro palīdzību.

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.