Dzīvnieku kostas brūces

Ir trakumsērgas briesmas!

1

Ja nav stipra asiņošana, brūci mazgā ar ziepēm un tīru ūdeni.

2

Pārsien brūci.

3

Izsauc Ātro palīdzību (zvani 113) vai meklē mediķu palīdzību pats.

Kas ir trakumsērga
Stipra asiņošana