Drošība negaisa laikā

Ja dzirdi pērkonu (negaiss atrodas ~ 10 km attālumā) pastāv zibens traumas risks. Brīvā dabā nav nevienas pietiekami drošas vietas, kas pasargātu no zibens traumas.

Nekavējoties meklē drošu patvērumu iekštelpās- ēku ar jumtu, grīdu, sienām, zibens novedēju; mašīnu ar slēgtu virsbūvi.

Ja atrodies brīvā dabā.

  • Neskrien, neizdari straujas kustības.
  • Nebrauc ar riteni, motociklu.
  • Novieto visus elektrību vadošos priekšmetus- metāla izstrādājumus, riteņus, motociklus- vismaz 30 m attālumā no sevis.
  • Nemeklē patvērumu zem atsevišķi augošiem, augstiem kokiem, īpaši tādiem, kur jau ir iepriekšēja zibens spēriena zīmes.

Ja atrodies mežā – piemērots biezs mežs, bez atsevišķiem augstiem kokiem, vēlams ieplakā.

  • Attālinies drošā attālumā no ūdenstilpnēm, krastmalām; nepeldies, nemakšķerē- zibens bieži sper tuvu pie krasta līnijas un ūdenī, kas labi vada elektrību.
  • Attālinies no metāla vai stiepļu žogiem, zibens novedējiem, elektrības vadiem.

Ja atrodies iekštelpās.

  • Izslēdz, nelieto elektriskas ierīces.
  • Nemazgā rokas, neej dušā, vannā- elektrība var pārvadīties pa ūdeni.
  • Aizver un attālinies no logiem, durvīm, ārsienām.