Slīkšana

  • Glāb cietušo tikai tad, ja tas neapdraud tavu dzīvību.
  • Sargies no slīkstošā tvēriena.
  • Zvani 113, izsauc Ātro palīdzību.

Apsedz cietušo/pasargā to no apkārtējās vides iedarbības.

Aprūpē, nomierini cietušo.

Cietušais nereaģē