Siltuma saglabāšana

Cietušā apsegšana ar folijas segu, pasargāšana no apkārtējas vides iedarbības.

1
2
3
4
5