Tests “Pirmā palīdzība”

Lieliski! Jūs pareizi atbildējāt uz 0 no 20 jautājumiem.

1/20

Kurš no minētajiem apstākļiem VEICINA ķermeņa atdzišanu?

1. Kurš no minētajiem apstākļiem VEICINA ķermeņa atdzišanu?

a

Bezvējš

Nepareizi

b

Liels gaisa sausums

Nepareizi

c

Cietušais lietojis alkoholu

Pareizi