Tests “Pirmā palīdzība”

Lieliski! Jūs pareizi atbildējāt uz 0 no 20 jautājumiem.

1/20

Vai drīkst mazgāt amputētu ķermeņa daļu?

1. Vai drīkst mazgāt amputētu ķermeņa daļu?

a

Nedrīkst

Pareizi

b

Drīkst

Nepareizi

c

Drīkst, tikai ja ir izteikti netīrumi

Nepareizi