Tests “Pirmā palīdzība”

Lieliski! Jūs pareizi atbildējāt uz 0 no 20 jautājumiem.

1/20

Ko darīt ar aizsargķiveri, ja cietušais motociklists ir bez samaņas?

1. Ko darīt ar aizsargķiveri, ja cietušais motociklists ir bez samaņas?

a

Aizsargķivere uzmanīgi jānoņem

Pareizi

b

Aizsargķiveri labāk neaiztikt

Nepareizi

c

Aizsargķivere jānoņem tad, ja jāuzsāk cietušā elpināšana

Nepareizi