Cietušais reaģē

Noskaidro, kas noticis.

Darbojies pēc rekomendācijām attiecīgajā nodaļā.

Aprūpē, nomierini cietušo.